Anmälan till arrangemanget

Poltava 2017

Tyvärr är arrangemanget fulltecknat. Genom att göra en anmälan nedan, tecknar du för en reservlista.
Blir det någon plats ledig kommer du att kontaktas och erbjudas platsen.

Allmänt - Deltagare 1 *

Medressenär

Allmänt - Deltagare 2 *

Medlemskap *

Särskild mat - Deltagare 1 *

Särskild mat - Deltagare 2 *

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 13755:-/person

När anmälan bekräftats skall deltagaravgiften senast den 2017-06-30 inbetalas på plusgirokonto 1417826-3

Ange ditt telefonnummer som referens vid betalning.

Datum för anmälan

2017-06-30