Anmälan till resan

Poltava 2017

Allmänt - Deltagare 1 *

Medressenär

Allmänt - Deltagare 2 *

Medlemskap *

Särskild mat - Deltagare 1 *

Särskild mat - Deltagare 2 *

Deltagaravgift

Resans pris är 13 775 kr (med del i dubbelrum, vid enkelrum tillägg 600 kr). Av detta belopp skall en anmälningsavgift om 3 000 kr inbetalas senast 10 dagar efter mottagandet av denna bekräftelse. Resterande belopp, 10 775 kr (dubbelrumm) eller 11 357 kr (enkelrum), skall utan anmodan inbetalas senast den dag som anges i platsbekräftelsen. Inbetalningarna görs till plusgirokonto 141 78 26-3.

Ange ditt telefonnummer som referens vid betalning.